Hvad kan vi gøre ved mobning

Jeg lovede i min sidste artikel at give forslag til hvad der kan gøres ved mobning.

Nedenstående eksempler kan fremstå basale, omend enormt vigtige.

AT VÆRE BEVIDST OM EGNE VÆRDIER OG NORMER

Som barn overhørte jeg tit mine forældre tale dårligt om naboen eller en fra arbejde, men når jeg gjorde det samme om fx en fra skolen, blev jeg fortalt at jeg var uhøflig. Dette gjorde mig mistroisk overfor voksne.

Ved at arbejde med egne værdier og normer, bliver man bedre i stand til at være et mere afbalanceret forbillede, som udstråler tryghed og tillid.  Vi kan ikke forvente af vores børn at de skal leve op til værdier og normer, vi ikke selv mestrer.

AT VÆRE TYDELIG

Med dette menes at kunne være nærværende, sætte grænser og udsende positive signaler. På den måde tydeliggøres det hvad der er acceptabelt i forhold til de sociale spilleregler. Desuden styrkes man i tilliden til at det barn, der er udsat for mobning kan finde ud af at bede om hjælp.

 AT HOLDE SIG AJOUR MED SPROGET BLANDT DE UNGE

De unges sprog kan til tider virke aggresivt og ukærligt, uden der ligger noget i det! – Det vigtige er at holde sig orienteret om ændringer i sproget hos de unge og forstå den måde hvorpå de kommunikere. Således kan det undgås at vi misforstår sprogbrugen og ikke overreagerer derved.

AT LYTTE AKTIVT

At lytte aktivt indebærer at lytte både til det sagte og usagte. Det gør at den unge føler sig mødt i en atmosfære af tryghed og tillid.

AT TAGE DEN UNGE ALVORLIGT

Det betyder vi skal tage den følelse den unge udtrykker alvorligt, for når vi møder de unge med alvor og ydmyghed, er det lettere for de unge at nærme sig de virkelige problemer som mobning.

Jeg er Advanceret EFT behandler og har arbejdet med EFT i forbindelse med børn og unge. Det har vist sig at være et effektivt redskab til unge, som har oplevet mobning eller viser tegn på selvskadende adfærd.

No Comments

Post A Comment